Introduktion

Denne side stilles til rådighed af Salg og Service ApS, Frederikshavnsvej 137 Cvr.: 34214743 (herefter BAZEN). Når du bruger, besøger eller benytter ydelser fra BAZEN, accepterer du følgende vilkår: Disse vilkår træder i kræft D. 1 oktober 2016.

Indhold på BAZEN’S hjemmeside

Ved at anvende BAZEN indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere BAZEN hjemmeside, eller dens indhold, herunder annoncer/indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke BAZEN eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Ved at opretteannonce, herunder billeder, tekst mv., på BAZEN’S hjemmesider, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.

Ved oprettelsen af indhold, herunder billeder, tekst mv på BAZEN, giver du BAZEN tilladelse til fremvisning af dit indhold på BAZEN’S hjemmeside og mobilapplikationer samt til fremvisning heraf på andre af BAZEN’S internetbaserede services, herunder f.eks. BAZEN’S Twitter- og Facebookprofiler.

Rettighedshavere

Såfremt indhold på BAZEN’S hjemmeside krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. BAZEN forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

Pris og betaling

BAZEN opkræver betaling for visse ydelser.

Såfremt BAZEN kræver betaling for en ydelse, vil du forud for betaling blive præsenteret for prisen i danske kroner (DKK), inkl. moms, til din gennemgang og accept. Ved betaling med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil din betaling blive pålagt et gebyr, som du vil blive oplyst om, forinden du foretager betalingen. BAZEN udbyder også abonnementsydelser med automatisk fortløbende betaling.

BAZEN’S priser kan til enhver tid ændres.

Hvis din brugerkonto hos BAZEN lukkes eller fryses på grund af overtrædelse af vores brugervilkår, refunderes allerede erlagte betalinger for ydelser ikke, i det omfang ydelsen er leveret eller udført.

Har du problemer med kortbetaling skal du kontakte supporten på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser

I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via betalingskort, påbegynder BAZEN udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

Brug af BAZEN’S hjemmesider

Som bruger af BAZEN’S hjemmeside og tjenesteydelser, herunder i forbindelse med annoncering samt køb og salg af varer og tjenesteydelser, forpligter du dig til at overholde gældende lovgivning, herunder blandt andet aftalelovens-, forbrugeraftalelovens-, købelovens- og markedsføringslovens regler. I forbindelse med annoncering for salg af varer og tjenesteydelser, forpligter du dig særligt til at oplyse om og overholde forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret.

BAZEN’S rolle

BAZEN er ikke involveret i aftaler om køb og salg af varer og tjenesteydelser, der indgås mellem køber og sælger på BAZEN’S hjemmeside.

BAZEN er ikke selv sælger eller leverandør af de pågældende varer og tjenesteydelser og påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som annonceres og sælges via BAZEN’S hjemmeside.

Størstedelen af indholdet på BAZEN’S hjemmesider er brugergenereret, og BAZEN kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten eller lovligheden af det brugergenerede indhold på BAZEN’S hjemmeside. BAZEN forbeholder sig dog den fulde ret til efter et frit skøn at slette indhold eller dele heraf, herunder brugergeneret indhold på sine hjemmesider, uanset årsagen hertil.

BAZEN’S ansvar

Som bruger på BAZEN’S hjemmesider, indvilger du i at friholde BAZEN for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på BAZEN’S hjemmeside, herunder (men ikke begrænset til) handlinger i forbindelse med annoncering samt køb og salg af tjenesteydelser/vare, der indgås mellem køber og sælger på BAZEN’S hjemmeside.

Du indvilliger ligeledes i ikke at holde BAZEN ansvarlig for handlinger, som andre brugere foretager sig på BAZEN’S hjemmeside, herunder (men ikke begrænsning til) handlinger i forbindelse med annoncering samt køb og salg af tjenesteydelser, der indgås mellem køber og sælger på BAZEN’S hjemmeside.

BAZEN er en åben Købe/salg hjemmeside med brugergenereret indhold, og BAZEN er derfor ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af indhold, herunder tekst, billeder, mv., som måtte krænke lovgivningen eller tredjemands rettigheder.

Af samme grund kan BAZEN ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af brugergenereret indhold på sine hjemmesider.

BAZEN garanterer ikke for adgangen til BAZEN’S ydelser eller hjemmeside, ligesom BAZEN ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Af samme grund fraskriver BAZEN sig, i det omfang lovgivningen tillader det, ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse hermed.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver BAZEN sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af BAZEN’S hjemmeside samt de af BAZEN’S leverede ydelser.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver BAZEN sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til BAZEN eller af de ydelser der stilles til rådighed på BAZEN’S hjemmeside.

Force majeure

Uanset ovenstående er BAZEN særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er BAZEN, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos BAZEN, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af BAZEN selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

Ansvarsmaksimering

Såfremt BAZEN bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er BAZEN’S erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til BAZEN i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.200.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

Personlige oplysninger

Som bruger af BAZEN’S hjemmeside, indvilliger du i, at BAZEN (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken.

Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., for at få ændret din adgangskode.

Generelt

Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet på BAZEN’S hjemmeside, udgør hele aftalen mellem BAZEN og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

Ændringer eller rettelser

BAZEN kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på BAZEN’S hjemmeside, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Send spørgsmål, kommentarer eller klager til support på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

BAZEN’S datapolitik

BAZEN’S håndtering dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik. Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv.

BAZEN indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive BAZEN’S hjemmeside og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

Salg og Service ApS, Frederikshavnsvej 137 Cvr.: 34214743 (herefter BAZEN). er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

Indsamling

Såfremt du vælger at give BAZEN personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på BAZEN’S servere.

Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

Afhængig af den ydelse, du benytter, og de oplysninger, du vælger at give så som: navn, e-mail adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, ting/dyr/mennesker oprettet i på websitet, det forsikringsselskab du benytter og finansielle oplysninger; oplysninger om hvordan du bruger BAZEN’S hjemmeside og ydelser, herunder dine transaktioner;
statistikker på sidevisninger, trafik til og fra BAZEN, annoncedata og standard weblog-oplysninger.

Du giver samtidig samtykke til, at BAZEN kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere der hjælper BAZEN’S forretningsaktiviteter.

Anvendelse af oplysninger

BAZEN benytter oplysningerne til at:

• udbyde vores ydelser;
• løse konflikter;
• opkræve gebyrer;
• finde og løse problemer ved BAZEN’S hjemmeside og ydelser;
• tilskynde til sikker handel og håndhævelse af BAZEN’S politikker;
• tilpasse dine oplevelser, måle interessen for BAZEN’S ydelser, forbedre BAZEN’S ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
• tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer.

Beskyttelse af oplysninger

BAZEN sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere der hjælper BAZEN’S forretningsaktiviteter.

BAZEN har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve BAZEN’S politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.

BAZEN kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder.

Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til af Salg og Service ApS, Frederikshavnsvej 137 Cvr.: 34214743 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (herefter BAZEN).

Oplysningerne udleveres kun til advokat eller politi.

Oplysninger i annoncer

Oplysninger, du lægger ud i forbindelse med din eller andres annoncering eller i andre offentlige fora på BAZEN’S hjemmesider, er offentligt tilgængelige.

Det indhold, du oplyser i en annonce på BAZEN’S markedspladser eller i annonce, og dine kontaktoplysninger (telefonnummer, by og postnummer) bliver stillet til rådighed for offentligheden, således at potentielle købere kan kontakte dig.

Markedsføring, kommunikation og e-mail-værktøjer

Du kan anmode om at modtage markedsføringsmateriale fra BAZEN og vores associerede virksomheder, herunder BAZEN og strategiske partnere som eksempelvis finansiering- og forsikringsselskaber. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra BAZEN, kan du henvende dig til support på følgende e-mail adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

BAZEN kan bruge de oplysninger, BAZEN har om dig og dine aktiviteter, på BAZEN’S hjemmeside for at tilpasse de meddelelser BAZEN sender til dig, samt det indhold og den annoncering BAZEN viser på sine hjemmesider.

Cookies

På BAZEN’S hjemmeside, vil BAZEN eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). BAZEN tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på BAZEN’S websier, tilpasse BAZEN’S ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.

Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

 • BAZEN tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
 • BAZEN bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
 • Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af BAZEN’S hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

Adgang, ændring og sletning

Du kan se, ændre eller slette dine personlige oplysninger i din brugerprofil på BAZEN’S website. Du forpligter dig til omgående opdatere dine personlige oplysninger, såfremt disse er ændrede eller ukorrekte.

Såfremt du ønsker at få overblik over hvilke af dine personlige oplysninger BAZEN er i besiddelse af, som ikke er tilgængelige i din brugerprofil, kan du rette henvendelse herom til Support på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

BAZEN forbeholder sig retten til at opkræve et rimeligt gebyr for arbejdet i forbindelse med indsamlingen og fremsendelsen af en oversigt over de lagrede personlige oplysninger. Dette beløb vil dog ikke overstige, hvad der er lovligt tilladt.

BAZEN sletter dine personlige oplysninger, når BAZEN ikke længere har behov for dem til de formål der er beskrevet tidligere, dog således at BAZEN i overensstemmelse med lovgivningen bevarer de oplysninger, der er nødvendige til at løse konflikter, håndhæve BAZEN’S politikker og forhindre ulovlig aktivitet.

Sikkerhed

BAZEN behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.

BAZEN garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Regler for brugen af BAZEN’S websites

Denne side stilles til rådighed af Salg og Service ApS, Frederikshavnsvej 137 Cvr.: 34214743 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (herefter BAZEN). Når du besøger eller benytter ydelser fra Salg og Service ApS, accepterer du følgende vilkår:

Anvendelse
Når du opretter dig som bruger på denne side, besøger denne side eller i øvrigt benytter ydelser fra denne side, forpligter du dig til:

 • at overholde disse vilkår
 • ikke at afgive oplysninger eller information, der er usande eller på anden måde vildledende,
  at overholde gældende lovgivning, herunder aftaleloven, forbrugeraftaleloven, købeloven og markedsføringsloven,
  ikke at krænke tredjemands rettigheder, herunder tredjemands ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder, eksempelvis ved at sælge kopivarer, offentliggøre ulovlige musik- eller videofiler, mv.
 • ikke at kopiere, ændre eller distribuere andre brugeres oplysninger eller indhold oprettet af andre brugere;
 • at afholde dig fra at distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • ikke at anvende nogen former for søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til BAZEN’S hjemmeside og indsamle indhold til noget udenforstående formål uden BAZEN’S udtrykkelige tilladelse;
 • ikke på uberettiget måde at høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder disses e-mail adresser eller andre personlige oplysninger;
 • at afholde dig fra at distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade BAZEN eller brugerne af BAZEN, herunder disses interesser, data eller ejendom;
 • ikke at foretage handlinger, der på urimelig måde kan skade BAZEN’S infrastruktur eller forstyrre driften af BAZEN’S hjemmeside;
 • ikke på uretmæssig måde at omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til BAZEN’S ydelser;
 • ikke at etablere et link til BAZEN’S hjemmesider på en sådan måde, at indhold herfra gøres tilgængeligt på andres hjemmesider;
 • Generelt at fremtræde med en god og høflig opførsel;
 • Ikke at de anvender stødende sprogbrug eller optræden i øvrigt; herunder tilsvining af personer eller firmaer, samt racistiske og stødende indlæg/kommentarer.
 • Ikke systematisk at afgive meget negative stemmer, der kan opfattes som et bevidst forsøg på at genere andre brugere.
 • Ikke at oprette falske brugerkonti;
 • Ikke at foretage kommercielt salg eller erhvervsmæssige aktiviteter i øvrigt (firmasalg) udenfor erhvervskategorien eller på anden måde reklamere for erhvervsmæssige aktiviteter uden for erhvervskategorien.

Såfremt nærværende vilkår overtrædes, forbeholder BAZEN sig retten til efter et skøn at foretage spærring og frysning af din brugerkonto. I tilfælde af grovere overtrædelse, vil dette kunne medføre inaktivering af din brugerkonto.

Generel opførsel på siden

BAZEN ønsker at gøre hjemmesiden til er rart sted at være for samtlige brugere. Som bruger af BAZEN indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere og BAZEN’S hjælpeadministratorer.

BAZEN’S websites er for alle, og der er mulighed for at ytre sig frit. Derfor kan BAZEN ikke påtage sig ansvaret for brugernes annoncer, billeder, udtalelser og andet indhold, der oprettes af BAZEN’S brugere.

BAZEN opfordrer alle brugere til at udvise tolerance og forståelse – også overfor andre holdninger og opfattelser. Det er ikke tilladt at anvende BAZEN’S hjemmesider og fora til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre.

Som led heri opfordrer BAZEN sine brugere til at anvende et normalt, høfligt og pænt sprogbrug. Ironi og sarkasme skal så vidt muligt tydeliggøres, så misforståelser undgås. Indlæg eller kommentarer, der indeholder grimt sprog, tolereres ikke.

Udhængning af andre brugere, anklager for snyd mv. er ikke tilladt. Såfremt du får mistanke om snyd eller lignende, bedes du kontakte en hjælpeadministrator og support på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv., via BAZEN’S hjemmesider.

BAZEN forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn at slette indlæg, der findes ulovlige, anstødelige, uønskede eller i øvrigt i strid med nærværende vilkår.

BAZEN forbeholder sig retten til at udlevere oplysninger om potentielle ulovligheder til advokat eller politi.

Oprettelse af brugerkonti

Alle, der jævnligt færdes på BAZEN’S hjemmeside, skal have deres egen brugerkonto. Det er ikke tilladt at have flere brugerkonti ad gangen eller at dele en profil mellem flere personer.

Brugerprofiler der er oprettet med henblik på eller anvendes til misbrug kan uden varsel lukkes af BAZEN.

Såfremt du får mistanke om, at en brugerkonto er falsk eller anvendes til misbrug, kontakt da venligst en hjælpeadministrator eller BAZEN’S support på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Brug af beskedcenter

Det er muligt at sende andre brugere en besked via beskedcenteret med relevante spørgsmål eller beskeder.

Det er ikke tilladt at bruge beskedcenteret til spam, dvs. fremsendelse af enslydende beskeder til flere end en bruger for at opnå et bestemt formål, eksempelvis at opnå stemmer til sin udfordring.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at udsende beskeder indeholdende reklame eller markedsføring for egne eller tredjemands varer og tjenesteydelser.

For at kunne bestemme omfang og karakter heraf, forbeholder vi os retten til at gennemlæse beskeder, hvis de anmeldes som spam eller opfanges som spam af vores automatiske filter.

Misbrug af beskedcenteret vil kunne føre til frysning/spærring af brugerkonto eller nedlukning af brugerkonto.

Oprettelse af indhold på siden

Indhold, der oprettes på BAZEN’S hjemmeside, skal være i overensstemmelse med lovgivningen og ikke stride mod tredjemands rettigheder.

BAZEN tillader alene indhold med et sobert indhold, og pornografiske, racistiske, diskriminerende, voldelige eller på andre måder anstødelige billeder eller udtalelser mv. accepteres ikke. Billedmateriale, der gøres tilgængeligt på BAZEN’S hjemmeside må ikke vise kønsdele eller kvindelige brystvorter.

Indhold, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte eller lovgivningen i øvrigt, vil det blive slettet uden varsel, og forholdet vil efter omstændighederne blive politianmeldt. Eksempler herpå er f. eks. salg af ulovlige varer, så som ulovligt fyrværkeri, hælervarer, steroider og lign.

Ophavsret og deling af beskyttet indhold

Det er kun lovligt at uploade billeder, film, musik, tekster mv., hvor du selv har ophavsretten eller har fået tilladelse af rettighedshaveren til at uploade. Ligeledes må der ikke uploades billeder af tredjemand uden tredjemands tilladelse.

Ligeledes er det ikke tilladt at opfordre til at krænke andres immaterielle rettigheder, eksempelvis ved deling af musik mv.

Normal procedure ved overtrædelse

BAZEN forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn slette uønskede indlæg og brugergeneret indhold, der strider mod nærværende vilkår, lovgivningen eller tredjemands rettigheder.

Overtrædes BAZEN’S brugervilkår, forbeholder BAZEN sig retten til øjeblikkeligt og efter et frit skøn at spærre/fryse og efter omstændighederne at lukke den pågældende brugerkonto.

 • Normalt vil BAZEN dog følge nedenstående fremgangsmåde:
  Brugeren vil modtage en officiel advarsel, og evt. uønsket indhold vil blive fjernet. I tilfælde af gentagelse, vil den pågældende brugerkonto blive frosset i 1-5 dage - og fortsætter den uønskede opførsel, vil brugerkontoen blive lukket.
 • Oplever du indhold (forumindlæg, videoer, annoncer osv.) der bør slettes fra siden, bedes du kontakte en hjælpeadministrator.

Regler for annoncering

Alene reelle annoncer må oprettes på BAZEN’S hjemmesider. Alle annoncer, der oprettes skal være for varer man selv ejer. Annoncer med varer der sælges på vegne af andre vil blive slettet.

Annoncer fra Erhvervsdrivende skal oprettes i erhvervskategorien. Ved erhvervsdrivende forstås personer eller virksomheden, der er momsregistrerede indenfor det pågældende erhvervsområde.

Såfremt erhvervsdrivende opretter annoncer udenfor erhvervskategorien, forbeholder BAZEN sig retten til at spærre, fryse eller slette brugerkontoen. Ligeledes forbeholder BAZEN sig retten til at efterfakturere den erhvervsdrivende for betaling for en erhvervsannonce.

Markedet er udelukkende beregnet til køb, salg og bytte af varer i de angivne kategorier.

Oprettelse af gallerier

Regler for oprettelse:

 • Det oprettede skal være en fotoprofil.
 • Du skal være ejer/have været ejer af det oprettede i galleriet. ( Se desuden "Specifikke vilkår for nogle gallerier")
 • Du skal have rettighed til at bruge billeder, du uploader.
 • Sørg for at tage gode, skarpe billeder, og tilføj en god beskrivelse. Der er ikke krav for længde af beskrivelse.
 • Opret ikke fotoprofilen som salgsannonce/reklame for firmaer - her kan du i stedet oprette en annonce i markedet.


Hvad kendetegner en god gallerioprettelse?

Der er mange forskellige måder at få lavet et godt galleri på, og der er ikke krav til en bestemt fremgangsmåde, eller at alle punkter skal være opfyldt - men herunder kan du se nogle forslag til, hvad der kan hjælpe dig med at lave en god oprettelse.

Sørg for at uploade forskellige billeder, og brug ikke de samme billeder flere gange.

Du skal som minimum uploade 1 billeder - men flere gør kun galleriet bedre og mere spændende.


Gode og skarpe billeder er altid at foretrække

En god tekst, hvor du beskriver fotoprofilen. Du kan fortælle lige hvad du har lyst til om fotoprofilen i beskrivelsen, og der er ikke krav til længde. Er du i tvivl om, hvad du kan/skal skrive i beskrivelsen, kan du altid finde inspiration hos nogle af de bedst bedømte gallerier på siden..


Oprettelse af annonce husdyr på Hest

Vi kræver ikke bevis for stamtavle, hvis hesten er racetypisk. Hvis det vurderes, at heste fra forbund ikke er den pågældende race, og derfor sættes under ”Anden særlig race”, kan du uploade bevis på hestens race, og herefter rette tilbage.


Oprettelse af emner i Galleri og marked på Hund

Hunde der er ulovlige iflg. dansk lovgivning må ikke oprettes på BAZEN.dk.

Der kan forekomme profiler med ulovlige hunderacer på BAZEN.dk, Disse vil blive slettet, uden varsel.

Al handel med ulovlige hunderacer samt krydsninger, hvori disse racer indgår, er ikke tilladt iflg. dansk lovgivning.

De ulovlige racer er: Pitbull terrier, Tosa Inu, Kangal, Fila Brasileiro, Tornjak, Boerboel, Amerikansk staffordshire terrier, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Centralasiatisk ovtcharka, kaukasisk ovtcharka, Sarplaninac og Sydrussisk ovtcharka.


Oprettelse af Galleri / fotoprofil på BAZEN

Fotoprofilen SKAL være din egen og billederne af dig selv. Du skal være min. 18 år på dine fotos.